top of page
VFC-charcuterie-v2.jpg

VỀ CHÚNG TÔI

Tổ chức FICT đại diện cho các ngành công nghiệp charcuterie của Pháp. Được thành lập vào năm 1924, FICT đại diện cho 310 công ty (90% trong số đó là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) trên khắp đất nước, sử dụng 32.500 người, hỗ trợ 135.000 việc làm và tạo ra 6,7 tỷ euro doanh thu hàng năm, 7,1% trong số đó là xuất khẩu. Tám mươi bốn phần trăm (84%) trong số 1,2 triệu tấn được sản xuất được làm từ thịt lợn. Ngành công nghiệp thịt lợn biến đổi hơn 75% sản lượng thịt lợn của Pháp.

Giáo dục:

Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Dễ thôi. Chỉ cần nhấp vào “Chỉnh sửa văn bản” hoặc nhấp đúp vào tôi để thêm nội dung của riêng bạn và thực hiện các thay đổi đối với phông chữ.

Giải thưởng & Đề cử:

Tôi là một đoạn văn. Nhấn vào đây để thêm văn bản của riêng bạn và chỉnh sửa tôi. Hãy để người dùng của bạn biết đến bạn.

bottom of page